ЛЕФКИЈА ГАЖОСКА

ДИРЕКТОР

ДОРИ РИСТЕСКА

ДРУГ СОРАБОТНИК ВО КУЛТУРА

ЗОРАН НИКОЛОВСК

ПОМЛАД СОРАБОТНИК ЗА ИНФОРМАТИЧКИ РАБОТИ

БЕТИ ТАЛЕСКА

 КУСТОС

НАДИЦА ТАЛЕСКА

КУСТОС

ТОНИ ВЕЛЈАНОСКИ

ДОМАЌИН

ХРИСТО ЗИСОВ

 ДОМАЌИН

СТОЈАНЧО БОГОЕСКИ

РАБОТНИК ЗА ФИЗИЧКО БЕЗБЕДНОСНА ЗАШТИТА-ЧУВАР

АТАНАС АТАНАСОСКИ

РАБОТНИК ЗА ФИЗИЧКО БЕЗБЕДНОСНА ЗАШТИТА-ЧУВАР

ДРАГАН НЕДЕЛКОСКИ

РАБОТНИК ЗА ФИЗИЧКО БЕЗБЕДНОСНА ЗАШТИТА-ЧУВАР

ТАТЈАНА РИЗОВСКА

ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТ

БИЛЈАНА КАРЕСКА ЈАДА

ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТ

ЦВЕТАНЧЕ АНДРЕСКА

БИЛЕТОПРОДАВАЧ