Извештај за информации од јавен карактер

Извештај за информации од јавен карактер

 

извештај за годишна програма за работа за 2022

6 месечен извештај за остварување на годишната програма за работа на НУ СКТП 2022г.

Извештај за реализација на годишна програма за 2021г. НУ СКТП

Решение за проекти од национален интерес во културата за 2022г.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Последни новости