Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Сл. весник на РМ” бр.13/06) и член 3 од Упатството за начинот и постапката за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер НУ „Спомен куќа на Тодор Проески“ – Крушево ја изготви следната листа на информации од јавен карактер:

Лице за контакт

Зоран Николовски
Е-mail: zocnik@gmail.com
Тел: +389 48 477 888

Работно време

Вторник - Недела : 09.00 - 16.00 ч
Влезница за Спомен куќа :
Индивидуално 100ден.
Групна 50ден.