„Караван за Тоше-За овој свет“ проект успешно реализиран во ОУ „Кузман Јосифоски-Питу“ во Кичево