Светулка Божја
Голема благодарност кон луѓето кои се потрудија за оваа песна да изгледа вака … Текст:...