ОТВОРАЊЕ
На 25.04.2011 година беше отворена Спомен куќата на Тодор Проески. Во неа се изложени над...