11 години одбележување
  Снежана Лазарова Луна е родена во Велес 1957г. и е самоук, слободоумен уметник, наивец....